Grenzeloos Innovatief Paviljoen

grenzeloos inoovatief logo online

Op veel vlakken kampt de landbouwsector met steeds zwaardere eisen en regelgeving. Het stikstofdossier is daar momenteel een actueel voorbeeld van.

In het grenzeloos innovatief paviljoen worden technieken, machines en toepassingen getoond die nu al beschikbaar zijn waarmee aan de strenger wordende regels in de toekomst voldaan kan worden.

Minder emissies door meer innoveren is de boodschap.

Op het paviljoen worden oplossingen getoond voor de onderwerpen mest, water en chemie.

Donderdag 15 september staat de workshop ‘efficienter bemesten’ gepland voor loonwerkers.

Minder ammoniak: wat kan de loonwerker doen?

Maximale gewasopbrengst, optimale (drijf)mestbenutting met minimale ammoniakemissie. Zo zien we het graag. Als loonwerker kun je je onderscheiden in zorgvuldig en precies bemesten met het beste resultaat. In deze workshop op donderdag 15 september 13.30 uur tijdens Agrotechniek Holland in Biddinghuizen vertellen we hoe je dat voor mekaar krijgt en met welke argumenten je dit verkoopt aan jouw klanten. Kijk hier voor meer info en aanmelden.