Deze 5 oplossingen houden jouw watermanagement op peil!

Landbouwbeurs Nederland ATH

Na de oorlog in de jaren 50 werd Nederland ingericht op economische groei en voedselproductie. Daarom is Nederland geschikt gemaakt voor landbouw, met Flevoland als levensgroot voorbeeld. Maar anno 2022 is het belangrijk om opnieuw na te denken over hoe we met het waterbeheer willen omgaan. Want een te kort of overvloed aan water gaat ten koste van de opbrengsten voor boeren. We hebben vijf middelen uitgelicht die jouw watermanagement op peil houden. Al deze middelen zijn aanwezig op de Agrotechniek Holland van 14 t/m 17 september in Biddinghuizen!

Over het weer hebben we weinig te zeggen, maar watermanagement hebben we zelf in de handen. Het is logisch als land -dat grotendeels onder zeeniveau ligt- te focussen op waterafvoer. Het Nederlandse waterbeleid is niet ingericht op droogte. Alle sloten, greppels en pompen zijn ervoor bedoeld om te zorgen dat de bodem het water niet maanden vasthoudt, maar slechts een paar weken.

Voor de landbouwsector is het belangrijk dat grondwater niet te hoog staat. Zodat het land beter bewerkbaar is. Het is erg bepalend in welk agrarisch gebied een bedrijf zit en de seizoenen spelen natuurlijk ook een grote rol. In de winter is er soms een overvloed aan water en in de zomer een te kort. De beschikbaarheid van voldoende zoet water is van essentieel belang. Ondanks het feit dat Nederland een waterrijk land is, is deze grondstof niet ruimschoots voorhanden. Daarnaast worden er ook hoge kwaliteitseisen aan het irrigatiewater gesteld.

Oppervlaktewater is voor veel gewassen om kwaliteitsredenen ongeschikt. Regenwater daarentegen voldoet vaak wel aan de vereiste kwaliteitseisen. Opslag van regenwater in bassins is daarom gebruikelijk. De bassins hebben echter een beperkt volume en nemen schaarse ruimte in beslag: ruimte die niet meer gebruikt kan worden voor andere winstgevende doeleinden. Hiervoor moeten eigenlijk nog efficiënte oplossingen komen.

Op afschot
Voor nu is het mogelijk om preventieve maatregelen te treffen, om te voorkomen dat gewassen lijden onder extreme regenval. Vantage Agrometius denkt mee voor een optimale watervoorziening. Namelijk planmatig kilveren en draineren. Door rekening te houden met de bodemvariatie en natuurlijke hoogteverschillen, kun je met GPS van Vantage Agrometius kilveren op afschot en draineren optimaal omgaan met extreme hoeveelheden waterval.

De voordelen van kilveren op GPS ten opzichte van een laser:

  • Het is niet nodig om een laser op te zetten
  • Geen last van wind, stof, of mist
  • Werken met een gesloten grondbalans
  • Overzichtelijke kaart op display met waar de grond gehaald en gebracht moet worden

Laat maar lopen 
Na zware regen is het verschil zichtbaar tussen een goed functionerend en een niet-functionerend drainagesysteem. S-S Enginering houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van professionele drainagereinigers. Drainage reinigen is het managen van waterhuishouding. Minder bodemleven en minder vochtleverend vermogen vormen een bedreiging voor de bodemstructuur. Dit effect wordt nog eens versterkt door een lage grondwaterstand.

Meten is weten, zelfs in Frankrijk
Het Franse Sencrop wil ook graag landbouwers helpen betere beslissingen te nemen. In irrigatiebeheer, maar tegelijk ook preventie van ziekten en plagen door het meten van de weersomstandigheden op de percelen. Elk Sencrop station meet specifieke meteorologische gegevens, vanuit het hart van het percelen, voor maximale precisie. Zij helpen te detecteren wanneer gewassen gevaar lopen, zodat er op het juiste moment gehandeld kan worden. De gegevens zijn toegankelijk vanuit de app, waar ze in kunnen worden geanalyseerd. De keuze om te beregenen is zo op het optimale moment te bepalen. Hierdoor worden beregeningskosten bespaard en krijgen gewassen de juiste hoeveelheid water.

Drup voor drup 
De juiste hoeveelheid water is toe te dienen met bijvoorbeeld druppelirrigatie. Bij Smits Leading Water Solutions uit Veldhoven zijn ze gespecialiseerd in innovatieve wateroplossingen in de agrarische sector. Van bronboring, haspels, sproeibomen en dus ook tot druppelsystemen. Smits is specialist in het aanleggen van beregeninginstallaties, ze leveren verschillende diensten omrent watertechniekoplossingen.

Andersom beregenen 
Een nieuwe kijk op een beproeft beregeningsconcept is dat van NB-Ecotech, namelijk met de NB-Economic 110-520. Dit is een zelfrijdende elektrisch aangedreven beregeningshaspel. Het rijden en het op- en afrollen van de slang werkt volledig elektrisch. Dit zorgt in combinatie met de nieuwste technieken voor 50% minder drukverlies bij het kanon. Dit betekent dat je in dezelfde tijd nu meer hectares kunt beregenen en meer water op kunt brengen. Dat alles scheelt dus tijd en energie/brandstof.

Landbouwbeurs Nederland ATH

Het is wel duidelijk dat het watermanagement op de schop moet. Op Agrotechniek Holland kun je over innoverende alternatieve mogelijkheden in gesprek met experts, ze willen met jou meedenken. Elk vraagstuk is anders en ze helpen je graag op gang. Kom kijken op 14 t/m 17 september in Biddinghuizen op het Walibiterrein. Bezoek hier onze ticketpagina!