Loofdoding door Elektrocutie, NuCrop creëert ‘spanning’ op de markt

NuCrop NuFarm

Het doden van gewassen blijft een uitdagend agendapunt in de sector. Het middelgebruik ligt Europees erg gevoelig, middelen als round-up zijn op dit moment essentieel voor de voedselproductie, maar gaat niet samen met de duurzame visie van de Europese GreenDeal.

Er wordt op meerdere fronten geëxperimenteerd met loofdoding in de aardappelteelt, door bijvoorbeeld looftrekken of plukken. Hierdoor reduceer je middelgebruik, maar door de geringe werkbreedte kost dit relatief veel brandstof. NuFarm komt met een oplossing; de NuCrop. Een machine die aardappelplanten elektrocuteert met een werkbreedte van 12 meter.

Het idee is simpel; je koppelt een plant aan een positieve zijde en negatieve zijde. Ik hoop dat ik je niet hoef uit te leggen dat hierdoor stroom door de plant loopt. Deze rondgang maakt alle cellen van de plant kapot. Dat resulteert in gedood gewas zonder chemie.

Tekst loopt verder onder video

Voor een optimaal resultaat voegt NuCrop een extra bewerking toe aan het vooreind van de trekker; een veldspuit met dezelfde werkbreedte. Deze spuit een elektrogeleider over het gewas. Deze vloeistof is speciaal ontwikkeld door NuFarm en draagt de naam Volt.Fuel. Je kunt dit vergelijken met een zoutoplossing wat zorgt voor een loofdoding in één werkgang van tot wel 100%.

Cijfers

Het eindproduct is van groot belang voor de waarde van de loofdoding. Tijdens de ontwikkeling is er goed gekeken naar de kwaliteit van de aardappel na de behandeling met de NuCrop. Uit alle onderzoeken zijn geen noemenswaardige uitkomsten gekomen. De cijfers die wel opvallen zijn de cijfers van de werking met de NuCrop ten opzichte van het gebruik van de chemische variant.

In de bovenstaande grafiek valt goed het verschil te zien tussen chemie en NuCrop. Wat ook opvalt is dat het geen zin heeft om een dubbele bewerking in te zetten met de NuCrop. De verschillen daarin zijn miniem.

Belangrijk om toch even te noemen met oog op bodemleven; er zijn een aantal onderzoeken gedaan of de regenwormen geen schade ondervinden van de elektrocutie. Dat blijkt niet het geval, op zich logisch; de elektriciteit gaat niet de grond in. 

Technisch

De NuCrop is indrukwekkend dankzij de grote generator direct achter de trekker. Toch vraagt de combinatie slechts 150 tot 200 pk vermogen. De meeste aardappeltelers hebben zo’n trekker wel in gebruik.

Wat doet zo’n generator dan? Het wekt stroom op, veel stroom. Tot wel 5.500 volt, dat wordt ook wel hoogspanning genoemd. Zeer indrukwekkend!

Capaciteit

Met een werkbreedte van 12 meter is het reëel om drie tot zes hectare per uur te kunnen voltooien. De bewerkingssnelheid ligt tussen de 4 en 6 km/u. De beperkende factor is voornamelijk het bijvullen van de fronttank van de veldspuit, doordat de Volt.Fuel in een verhouding 300 liter per hectare verspreid moet worden en de veldspuit een capaciteit heeft van 600 liter, moet je elke twee hectare de tank bijvullen. Deze tank is nog in doorontwikkeling. De verwachte kosten per hectare liggen tussen de 300 en 350 euro.

Meerdere toepassingen mogelijk

De huidige machine is voornamelijk ingericht op loofdoding aardappelen, maar daar hoeft het niet bij te blijven, volgens Nufarm. Er wordt onderzoek gedaan onkruidbestrijding (o.a. voorzaai toepassing, doden van groenbemesting, etc.)

Vier machines in gebruik

Komende periode zijn er vier machines in Nederland aan de slag, verspreid over de aardappelgebieden. De machines draaien bij loonwerkers in een huur/testconstructie. Akkerbouwers met interesse zijn welkom om de machine te bewonderen bij één van deze loonwerkers en uiteraard ook op de AgroTechniek Holland op 14 t/m 17 september op het Walibi-terrein in Biddinghuizen.

Je vindt de NuCrop bij de volgende loonbedrijven:

E-Learning

De NuCrop machine werkt met hoogspanning. Machinisten van deze machine zijn verplicht een e-learning cursus te volgen voordat er met deze machine gewerkt kan worden. Deze e-learning is kosteloos en wordt aangeboden door Kamps de Wild.