Woensdagmiddag kort terug in de schoolbanken op ATH

Na afloop van de velddemo ‘Alles rond bodemverdichting bietenland’ is er woensdagmiddag van 15.15 tot 15.45 uur de éénmalige speciale workshop ‘Bodemverdichting: terug naar de basis!’. Deze workshop wordt gehouden in de Congreshal op stand 3.26 en verzorgt door bodemdeskundigen van het Actieplan Bodem & Water Flevoland. Het biedt u een unieke gelegenheid om even terug de schoolbanken in te gaan om uw  kennis over de bodem en bodemverdichting in samenhang met banden en wiellast op te frissen. Belangrijk, want goed bodembeheer zorgt voor een goede basis voor de agrarische bedrijfsvoering, waterconservering in de bodem en de beperking van emissies (uit- en afspoeling) van landbouwgronden. Cruciaal daarbij is een goede bodemstructuur met bodemleven en voldoende en dynamisch organisch stof. Zie hier voor meer info.

Bijschrift foto: Om met de huidige weers- en bodemomstandigheden effecten van bodemverdichting voor de ATH-bezoeker zichtbaar te maken heeft de organisatie veel tijd en energie gestopt in het vernatten van een deel van het demoveld.