AgroPromo Paviljoen

Logo’s APP (1)

AgroTechniek Holland trekt normaliter vakbezoekers zoals veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en erfbetreders. Nieuw voor deze ATH2022 editie is dat we nu ons ook richten op burgers & buitenlui door het faciliteren van het AgroPromoPaviljoen.

Onder de noemer “Promoten van de Agrosector in brede zin”, hieronder de 10 hoofddoelen van het Agro Promotie Paviljoen kort en puntsgewijs uiteengezet:

  1. Een platform geven aan activiteiten en bedrijven (non-profit) die dicht bij de boer staan, en een functie vervullen op het platteland, om de sector op een positieve manier te profileren.
  2. Organisaties die zich bezig houden met educatie en voorlichting in de sector, een platform geven om zich zelf positief te profileren en onder de aandacht te brengen.
  3. Het geven van op feiten gebaseerde, maar genuanceerde info, over actuele issues die raken aan de sector.
  4. Natuur- en Flora/fauna verenigingen of initiatieven, die nadrukkelijk samen werken met boeren of boerenorganisaties, een platform bieden om informatie te verstrekken
  5. Een platform geven aan initiatieven of organisaties die met innoverende technieken een positieve bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid, milieu-, klimaat- en natuurbeleid.
  6. Kinderen (deels door spelelement) in aanraking brengen met het fenomeen voedsel en kennis laten maken met de oorsprong daarvan. (Met andere woorden “Wat ligt er op je bord / zit er in je glas en hoe is dat daar terecht gekomen?”)
  7. Boeren opmerkzaam maken dat er wegen zijn om op een positieve manier deel te nemen aan de maatschappelijke discussie en hen de gelegenheid bieden, om daarover in ons paviljoen met de organisatie of met elkaar in gesprek te gaan.
  8. Boeren en/of hun vertegenwoordigers de gelegenheid geven met elkaar in dialoog te gaan over zaken die hun scheidt én zaken die hun bindt, zij het altijd op een positieve manier.
  9. Proberen bruggen te slaan, waar nodig en mogelijk, een bijdrage leveren aan dé-escalatie
  10. Waar mogelijk en zonder schroom het met elkaar in verbinding brengen van momenteel polariserende partijen en bewegingen.
BBB tweede optie DEF