Deze privacy- en cookieverklaring is van:
Fedecom Fairs
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

+31 (0) 38 422 3440
info@fedecomfairs.nl

In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van exposanten, leveranciers, bezoekers, personen die een klacht hebben, bezoekers van onze website, prospects en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt hieronder lezen wat op u van toepassing is.

Voor exposanten
De persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om u deelnemer in te schrijven en uitvoering te geven aan uw participatie. Uiteraard informeren wij u over het aanstaande evenement, de daarbij behorende activiteiten die wij organiseren en de voor u relevante brancheontwikkelingen. Verder gebruiken wij uw gegevens voor andere noodzakelijke aspecten van uw deelname, zoals het in rekening brengen van kosten.

Wij vermelden uw bedrijfsgegevens en deelnemende merken op onze website. Op die manier kunnen potentiële bezoekers via onze website kennisnemen van uw deelname.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor en gebruiken bij het uitvoeren van uw evenementdeelname zullen wij bewaren tot vier jaar na uw laatste deelnamejaar.

Commerciële mailings
In onze nieuwsbrieven maken wij u attent op eventuele zaken en diensten van derden, die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn. De mailings kunnen dus een commerciële inhoud hebben. Voor verzending van mailings met een commerciële inhoud vragen wij u vooraf uw toestemming. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u bovendien de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij overigens gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden daarom doorgegeven aan deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Voor bezoekers aan een van onze evenement

Als u zich heeft geregistreerd voor een van onze evenement of daarvoor (online) een toegangskaart heeft gekocht, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over het aanstaande evenement en u toegang te kunnen verlenen.

In aanloop naar een volgende editie zullen wij u hierover per e-mail informeren.

De persoonsgegevens van bezoekers zullen wij bewaren voor de duur van vier jaar (2 edities) na het einde van het evenement.

Voor leveranciers
De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat u diensten of producten levert.

Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.

De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtnemers zullen wij bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

Voor personen die een klacht hebben
U kunt een klacht over onze diensten of organisatie indienen via info@groentechniek.nl. Voor het in behandeling kunnen nemen van, communiceren over en afwikkelen van de klacht is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Eventueel geven wij uw persoonsgegevens door aan de partij die een onafhankelijk oordeel moet geven over de geleverde dienst of zaak. De verwerkingen die wij uitvoeren zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan klachtprocedure (hetgeen wij als een ‘overeenkomst’ zien in de zin van de AVG). Bij de doorgifte van uw gegevens aan een eventuele expert hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. De persoonsgegevens van mensen die een klacht hebben ingediend zullen wij bewaren voor de duur van één jaar na afwikkeling van de klacht.

Voor bezoekers van onze website

Digitale nieuwsbrief
U kunt zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geven wij informatie over relevante ontwikkelingen en de evenementen die wij organiseren, maken wij u attent op eventuele zaken en diensten van derden, die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij overigens gebruik van een nieuwsbrief mailingdienst. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden daarom doorgegeven aan deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Cookies
Verder maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en is dus niet herleidbaar tot individuen.

Onze website maakt tot slot gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Voor overige relaties
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze bedrijfsvoering.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

De persoonsgegevens van overige relaties bewaren wij tot uiterlijk vier jaar (2 edities) na het laatste contact.

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). Microsoft Corporations Inc is gevestigd in de VS. Bij gebruik van haar diensten worden daarom persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. Microsoft heeft een Privacy Shield certificaat. Daarmee is de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. MailChimp is gevestigd in de VS. Bij gebruik van haar diensten worden daarom persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. MailChimp heeft een Privacy Shield certificaat. Daarmee is de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partij(en). Bij de doorgifte van uw gegevens aan alle hiervoor genoemde partijen hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde diensten van derden af te nemen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. U kunt ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Fedecom Fairs
Schoenerweg 1b- P183
8042 PJ Zwolle
Nederland

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 24 januari 2019.